elektrykajachtowa.pl
Warunki gwarancji VICTRON ENERGY

Warunki gwarancji VICTRON ENERGY

 

Victron Energy gwarantuje, że jego produkty będą wolne od wad produkcyjnych i materiałowych przez okres:

Akumulatory: 2 lata ograniczonej gwarancji

Akumulatory litowo-jonowe: 3 lata ograniczonej gwarancji

Wszystkie inne produkty: 5-lat ograniczonej gwarancji.

(Zobacz koniec dokumentu, aby zapoznać się z produktami objętymi niniejszą 5-letnią ograniczoną gwarancją)

Okres ograniczonej gwarancji określany jest od daty zakupu przez użytkownika końcowego, maksymalnie 66 miesięcy od daty wystawienia faktury przez Victron Energy. W tym okresie firma Victron Energy według własnego uznania bezpłatnie naprawi lub wymieni wadliwy produkt.

Niniejsza gwarancja zostanie uznana za nieważną, jeśli urządzenie uległo fizycznemu uszkodzeniu lub zmianie, zarówno wewnętrznie jak i zewnętrznie. Ograniczona gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikających z niewłaściwego użytkowania, takich jak:

• Odwrócenie biegunowości baterii.

• Nieodpowiednie podłączenie.

• Wstrząs mechaniczny lub odkształcenie.

• Kontakt z cieczą lub utlenianie przez kondensację.

• Użytkowanie w nieodpowiednim środowisku (kurz, żrące opary, wilgoć, wysoka temperatura, skażenie biologiczne ...).

• Złamanie lub uszkodzenie w wyniku wyładowania atmosferycznego.

• Przegrzanie lub inne uszkodzenie zacisków przyłączeniowych i śrub z powodu niewystarczającego ich dokręcenia.

• W przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia elektroniki, z wyjątkiem awarii spowodowanych wyładowaniami atmosferycznymi (odwrotna polaryzacja, przepięcie spowodowane przyczynami zewnętrznymi), stan wewnętrznej diody kontrolnej oraz kondensatorów wejściowych / wyjściowych X i Y decyduje o uznaniu gwarancji.

 

Niniejsza gwarancja nie ma zastosowania, jeśli produkt był niewłaściwie używany, zaniedbany, nieprawidłowo zainstalowany lub naprawiony przez kogokolwiek innego niż Victron Energy lub jeden z jego autoryzowanych partnerów serwisowych. W celu zakwalifikowania produktu do gwarancji nie wolno go rozbierać ani modyfikować. Naprawa lub wymiana to nasze jedyne środki zaradcze, a Victron Energy nie ponosi odpowiedzialności za szkody, czy to bezpośrednie, przypadkowe, szczególne lub wtórne, nawet spowodowane zaniedbaniem lub usterką.

Victron Energy jest właścicielem wszystkich części usuniętych z naprawianych produktów. Victron Energy używa nowych lub regenerowanych części różnych producentów do wykonywania napraw gwarancyjnych i budowy produktów zastępczych. Jeśli Victron Energy naprawi lub wymieni część produktu, okres gwarancji nie zostanie przedłużony. W przypadku wymiany, nowy element objęty jest 6- miesięczną gwarancją bez wpływu na początkowy okres gwarancji. Wszystkie środki zaradcze i środek odszkodowawczy są ograniczone do powyższego.

Firma Victron Energy w żadnym wypadku nie będzie odpowiedzialna za szkody następcze, przypadkowe, warunkowe lub specjalne, nawet jeśli została poinformowana o prawdopodobieństwie wystąpienia takich szkód. Wszelkie inne gwarancje wyrażone lub dorozumiane, wynikające z prawa, przebiegu transakcji, sposobu wykonania, korzystania z handlu lub w inny sposób, w tym między innymi dorozumiane gwarancje przydatności handlowej i przydatności do określonego celu, ograniczone są czasowo do okresu dwóch (2) lat od daty zakupu w przypadku baterii i pięć (5) lat od daty zakupu w przypadku wszystkich innych produktów.

Polityka Podtrzymania Życia

Zgodnie z ogólną polityką firma Victron Energy nie zaleca używania żadnego ze swoich produktów w zastosowaniach związanych z podtrzymywaniem życia. W przypadkach których można racjonalnie oczekiwać, że awaria lub nieprawidłowe działanie produktu Victron Energy spowoduje awarię urządzenia podtrzymującego życie lub znacząco wpłynie na jego skuteczność lub bezpieczeństwo pacjenta, Victron Energy nie zaleca stosowania żadnego ze swoich produktów w bezpośredniej opiece nad pacjentem. Victron Energy nie będzie świadomie sprzedawać swoich produktów do użytku w takich zastosowaniach, chyba że firma Victron Energy otrzyma pisemne zapewnienie, że ryzyko obrażeń lub szkód zostało zminimalizowane, klient przyjmuje na siebie wszystkie takie ryzyka, a odpowiedzialność firmy Victron Energy w tych okolicznościach jest odpowiednio chroniona.

Obsługa gwarancyjna

Wykonanie usług gwarancyjnych będzie zwykle wykonywane przez Autoryzowanego Partnera Serwisowego Victron Energy w celu wymiany wszelkich części lub wszelkich wadliwych elementów, które nie wymagają specjalnych regulacji. Victron Energy zapewnia wymianę uszkodzonych elementów lub naprawę w fabryce. Korzystający z gwarancji musi podać wszystkie potrzebne informacje na formularzu zgłoszenia reklamacji. Gdy produkt wymaga naprawy, należy go zwrócić do miejsca zakupu. W przypadku, gdy nie można nawiązać kontaktu ze sprzedawcą lub jeśli nie jest on w stanie lub nie może świadczyć takiej usługi, należy skontaktować się bezpośrednio z firmą Victron Energy. Przy zgłoszeniu reklamacji wymagany będzie numer seryjny produktu, data zakupu i nazwa sprzedawcy. Wadliwy produkt należy odesłać - na własny koszt nadawcy - do naszego najbliższego Autoryzowanego Partnera Serwisowego (adres na żądanie) lub do naszej fabryki.

Gwarancja naprawy

Okres gwarancji na produkty lub płytki elektroniczne obwodów drukowanych naprawiane przez Victron Energy lub na wymienione płytki elektroniczne obwodów drukowanych wynosi 6 miesięcy od daty dostawy przez Victron Energy.

UWAGA: falowniki są ciężkimi urządzeniami. Transport musi być zorganizowany tak, aby uniknąć dodatkowych uszkodzeń mechanicznych, zwłaszcza gdy wysyłana jest pojedyncza jednostka.

Co więcej, gwarancja może być zastosowana tylko wtedy, gdy produkt zostanie zwrócony z wypełnionym indywidualnym formularzem zwrotu.

Rozdzielność postanowień

Jeżeli część warunków określonych powyżej zostanie uznana za nieważną lub niewykonalną ze względu na szczególne przepisy krajowe lub międzynarodowe, nie wpłynie to na pozostałe części warunków.

 

BIURO GŁÓWNE

Victron Energy B.V.

De Paal 35

1351 JG Almere-Haven

The Netherlands

Tel. +31 (0) 36 535 97 00

Fax +31 (0) 36 531 16 66

E-mail sales@victronenergy.com

SERWIS

Denise Streunding

Tel. +31 (0) 36 535 97 03

Fax +31 (0) 36 531 16 66

E-mail service@victronenergy.com

 

North America

Victron Energy North America

Justin Larrabee

Sales Manager c/o

70 Water St.

Thomaston, ME 04861

United States of America

Tel. +1 2073540493

Fax. +1 2073540387

Email jlarrabee@victronenergy.com

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl