elektrykajachtowa.pl
Warunki gwarancji Epropulsion

Warunki gwarancji ePropulsion

Warunki gwarancji:


1. Sprzedawca gwarantuje sprawne działanie urządzenia, na które wydana jest niniejsza karta gwarancyjna, pod warunkiem korzystania z urządzenia zgodnie z przeznaczeniem i warunkami techniczno-eksploatacyjnymi.

2. Karta gwarancyjna jest ważna, jeżeli jest sporządzona na oryginalnym druku i zawiera następujące dane: nazwę urządzenia, model, datę sprzedaży, pieczęć i podpis sprzedawcy oraz nazwę i adres klienta. Jakiekolwiek zmiany i skreślenia powodują unieważnienie karty gwarancyjnej.

3. Gwarancja jest udzielana na okres 24 miesięcy dla silników użytkowanych rekreacyjnie. W przypadku użytkowania komercyjnego okres gwarancji wynosi 12 miesięcy. Realizacja uprawnień gwarancyjnych odbywać się będzie po przedstawieniu ważnej karty gwarancyjnej wraz z dowodem zakupu urządzenia.

4. Za naprawę gwarancyjną uznaje się usunięcie wad i usterek powstałych na skutek błędów produkcyjnych lub wad materiałowych

5. Gwarancją nie są objęte:
- uszkodzenia mechaniczne lub inne nie związane z eksploatacją sprzętu
- uszkodzenia wynikające z nieprzestrzegania zasad i warunków eksploatacji sprzętu
- uszkodzenia wynikłe na skutek zdarzeń losowych (np.: przepięcia, powódź, zalanie)

6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za straty finansowe lub inne następstwa cywilnoprawne spowodowane wystąpieniem wady w reklamowanym urządzeniu. W szczególności dotyczy to utraty obrotu, zysku, możliwości korzyści, utraty danych i informacji.

7. Klient traci wszelkie prawa wynikające z gwarancji, w przypadku stwierdzenia dokonywania nieautoryzowanych napraw i zmian konstrukcyjnych.

8. W przypadku wykonywania naprawy nie zakwalifikowanej jako gwarancyjnej, klient pokrywa wszelkie koszty związane z naprawą.

9. Sprzęt powinien być dostarczony do serwisu w oryginalnym opakowaniu fabrycznym. W przypadku braku opakowania fabrycznego ryzyko uszkodzenia sprzętu ponosi reklamujący.

10. Gwarancja obejmuje wyłącznie silniki sprowadzone do Polski przez Globtechnic Sp. z o.o. i jest ważna na terenie Polski.

11. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedane.

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl